Właścicielką oraz administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientek Salonu jest Bra-Dreams Dorota Sierocka z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 47/51. NIP 527-149-48-44, REGON 012915256. Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem: 513028. Kontakt z Salonem, mail: info@bra-dreams.pl oraz telefon: 731-475-782.

I. Dane osobowe

Dane osobowe Klientek, otrzymywane są wyłącznie dobrowolnie, poprzez wypełnienie „Karty Klienta”. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
• kontaktu z Klientkami w celach świadczenia usług(działania marketingowe, organizacja konkursów, akcje promocyjne, program lojalnościowy)
• realizacji zamówień
• przyjęcia i realizacji zgłoszenia reklamacyjnego
• rozliczeń księgowych
• przetwarzania dla celów podatkowych i rachunkowych
• przechowywania dla celów archiwizacyjnytch
Dane osobowe Klientek mogą być udostępniane zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą usługi dla Bra-Dreams Dorota Sierocka( program SMS-api,Poczta Polska,firma kurierska DHL) Klientka ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w formie papierowej lub elektronicznej. Dane osobowe Klientek są przechowywane w bezpieczny sposób przez okres 10 lat od daty zawartej umowy . Osoby trzecie nie mają do nich dostępu. Klientka ma zawsze prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych do organu nadzorczego.

II. Sprzedaż

1.  Oferowany towar nie zawsze jest sprzedawany w oryginalnym opakowaniu jednostkowym lecz zawsze zgodnie z art. 546§1K.C.
2.  Każdy z oferowanych towarów posiada swoją metkę producenta na której znajdują się główne cechy użytkowe tj.:
• nazwa towaru
• określenie producenta lub importera
• znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy
• informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce.
3.  Na paragonie fiskalnym są wydrukowane wszystkie istotne informacje o Salonie Bra-Dreams.
4.  Oferowane do sprzedaży towary nie posiadają gwarancji, ponieważ nie posiadają oświadczenia gwarancyjnego tzw. karty gwarancyjnej.
5. Oferowane do sprzedaży przez Salon towary, podlegają Prawu Rękojmii zgodnie z art..556 K.C. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną zgodnie z ustawą o prawach konsumenckich z dn. 25.XII.2014r. Z tytułu Prawa Rękojmii w przeciągu 1 roku od daty wydania towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Salonu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. Konsument wybiera żądanie co do wadliwego towaru. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego złożenia (tj. daty widniejącej na protokole reklamacyjnym). Konsument przy składaniu reklamacji powinien podać Sprzedawcy dane niezbędne do skutecznego poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W przypadku odmowy przez Konsumenta podania danych, o których mowa powyżej, jedynym sposobem popinformowania Reklamodawcy o wyniku rozpatrzenia reklamacji jest przekazanie mu informacji przez Sprzedawcę przy kolejnej wizycie w Salonie lub jeśli Reklamodawca sam skontaktuje się ze Sprzedawcą.
6. Bony Podarunkowe oferowane do sprzedaży przez Salon Bra-Dreams, nie są wymienialne na gotówkę oraz nie są środkiem płatniczym w innych sklepach. Wartość bonu odpowiada kwocie nominału.W przypadku zakupów na mniejszą kwotę niż wartość bonu, różnica nie podlega zwrotowi. W przypadku zakupów na kwotę wyższą niż wartość bonu, różnicę należy dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
7. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.